Molokai Chant | Go Hawaii

에오 몰로카이 누이아 히나 에

스크롤
내리기

에오 몰로카이 누이아 히나 에

카마카마 쿠코나
Eo Molokai nui a Hina e
Eo Molokai Pule oo
O Hina i ka malamalama hoi e
O Hikina Kapuupoi ka wehena o ka la
Ku mai Kamakou mauna kamahao
Ola ka wai no o Kupuwailani
Ku ka ulu kukui o Lanikaula 
O Kapuaiwa malu i ka ulu niu
O Kalamaula - Aina hoopulapula
Kalaupapa hiwahiwa o Makanalua 
Hoolehua- lepo ulaula
Ihiihi o Mahana papa kahuna 
O Kaana hanau piko a ka hula
Pa Kaluakoi he pohaku huna (adze)
Kalaeokalaau ulu i ka laau 
He aina momona o Molokai

히나의 몰로카이여, 답하라,
기도자의 몰로카이여, 답하라,
밤하늘을 밝히는 히나,
태양의 통로 히키나 카푸우포이,
우뚝 솟은 산 카마코우,
쿠푸와일라니의 푸른 물,
쿠쿠이 숲에 남은 라니카울라,
코코넛 나무 그늘 아래 카푸아이와,
사람들이 사는 칼라마울라,
칼라우파파에 사는 귀한 사람들,
비옥한 훌레후아의 땅,
사제 수련 중인 신성한 마하나,
훌라가 탄생한 카아나,
돌을 깎는 칼루아코이,
푸른 녹음의 칼라에오칼라아우,
이토록 풍요로운 땅 몰로카이