Kauai Chant | Go Hawaii

Ka Lehua ao Kekaha

Scroll to Continue

Chant for Kauai: Nani Ka Mauna Ke Kuahiwi O Waialeale

As in many chants that express love for a place, this chant honors Kauai by fondly remembering stories, recalling alii (royalty) of the past, and calling out the names of cherished places and features of the land well-known (like Waialeale) and less well-known (like Kalanipuu).
Nani ka mauna ke kuahiwi o Waialeale

Ke ku papu i ke kula o Huleia
O Haupu no kau mahalo
I ka nani o Kalanipuu e noho nei
Ia ia ka mole o ka honua
Ka poha ke kau o Ikua
E lana ai Kauai o Manokalani
Ala mai o Kaula me Nihoa
Alo mai ana ma ke kua o Lehua
I au ihola i ka wai o ka paoo
Ou hoa no ia i Kaulakahi
Ke hoolale maila ka naulu makani o Niihau

Aia kahi pae la o Waiolono
Ke ako maila Limaloa
I ka hale a ka ohai
E haalele ana i ke kaha o Ainaike
Ike aku i ke kapa pili o Kahelu
Ua kupu e ka ua a mamae ka nahele

Ka nahenahe o ke alo o ka mauu
Aohe wahi hemahema i ka lau laau

Ikea ia e



Beautiful is the mountain and the mountainous regions of Waialeale
Standing like a fortress upon the plains of Huleia
Haupu has my admiration
In the beauty of Kalanipuu as it is such
All the while there upon the firmament of the world
Thundering is the season of Ikua
That sets Kauai of Manokalani afloat
That wakens Kaula and Nihoa
There in the presence of the back of Lehua
While I was there by the water of the paoo
That is my companion at Kaulakahi
Rousing is the wind that brings the sudden showers of Niihau
There is a loud clamor of Waiolono
So Limaloa thatches
The house of the ohai
Leaving Ainaike
See the blanketing of pili grass at Kahelu
That was sprouted by the rain that made the forest immaculately lovely 
The gentleness of the appearance of the grass
There is not one place that is flawed among the leafy foliage
Let it be known – there it is ...