Molokai Chant | Go Hawaii

Eo Molokai Nui A Hina E

Scroll to Continue

Chant for Molokai: Eo Molokai Nui A Hina E

This chant introduces the beauty and power of Molokai as told through place names. Composer Kamaka Kukona honors the historic significance of each location, treasures that kamaaina (locals) keep dear today.

In one tradition, Molokai is known as the child of the goddess Hina, as reflected in the saying “Molokai Nui A Hina,” great Molokai of Hina. Another popular saying that appears in this chant is “Molokai Pule Oo,” Molokai of the powerful prayers, reflecting a reputation for training the most powerful priests in Hawaii.
Kamaka Kukona
Eo Molokai nui a Hina e
Eo Molokai pule oo
O Hina i ka malamalama hoi e
O Hikina Kapuupoi ka wehena o ka la
Ku mai Kamakou mauna kamahao
Ola ka wai no o Kupuwailani
Ku ka ulu kukui o Lanikaula 
O Kapuaiwa malu ulu niu
O Kalamaula aina hoopulapula
O Kalaupapa hiwahiwa o Makanalua 
O Hoolehua lepo ulaula
Ihiihi o Mahana he papa kahuna 
O Kaana hanau piko a ka hula
Pa Kaluakoi he pohaku huna
Kalaeokalaau ulu i ka laau 
He aina momona o Molokai e
O Molokai nui a Hina la e
Eo Molokai
 
 
Respond, oh Molokai of Hina
Respond, oh Molokai of Deep Prayer
Hina in all of her brilliance
Hikina Kapuupoi the entry way of the sun
Kamakou stands, a wonderous mountain
The living waters of Kupuwailani
Lanikaula remains in the candlenut grove
Kapuaiwa shaded by the coconut trees
Kalamaula where the people reside
Cherished are the dwellers of Kalaupapa
So rich is the soil of Hoolehua
Sacred is Mahana in the training of priests
Born is the hula at Kaana
Kaluakoi hears the stones being chiseled
The verdancy of Kalaeokalaau is lush
Molokai is indeed a land of riches
Molokai of Hina
Respond Molokai